Vyřazení vozidla z flotily


Stáhněte si formulář pro změnu, vyplňte a podepište jej dle ukázky. Dvě vyplněné kopie formuláře zašlete poštou na námi uvedenou adresu,
spolu s kopií prodejní smlouvy nebo potvrzením o zrušení / odhlášení vozidla a zelenou kartou.

Formulář změnyMuzeum motorových kol Horní Radouň - www.muzeumradoun.cz